naša

Galéria

Slovo ŠKOLA nie sú pre nás štyri steny, kde prebieha výuka. Škola, to je sebarozvíjanie, pochopenie, radosť, vedomosti, zručnosti, kamarátstva, zážitky a kooopec otázok a hľadania odpovedí na ne. Je to živý proces. Živá škola.
Pozývame Vás nahliadnuť do atmosféry, ktorú s deťmi vytvárame.